Kuyu ve Boru Çapı, Kuyu Derinliği

Kuyu ve Boru Çapı, Kuyu Derinliği

  • Açılması düşünülen sondaj kuyusunun derinliğinin fazla olması (200 mt. ve sonrası) düşünülenin aksine fiyatı düşürücü bir etkiye sahiptir.
  • 70 metreden daha sığ derinlikte delinmesi istenen kuyular için büyük sondaj kamyonları çalıştırmak yüksek maliyete sebep olur. Bu tip sığ derinlikler için (özel şartlar ve projeler dışında) pat pat makine tabir edilen küçük sondaj makinelerinin kullanılması işveren için daha avantajlıdır.
  • Açılması düşünülen sondaj kuyusunda delik çapının büyümesi kullanılacak matkap çapının da büyümesi ve makinenin daha fazla güç ve mazot tüketmesi anlamına geleceği için metre/birim fiyatını arttırır. 12 ¼” matkap çapından daha büyük çaplar için fiyattaki artış belirginleşir.
  • Bazı sondaj firmaları fiyat belirlerken matkap çapı yerine kuyu içine indirilecek sondaj borusunun çapı üzerinden fiyatlandırma yapmaktadırlar. PVC malzemeden üretilen bu borular petrol türevi oldukları için piyasa koşullarında petrol fiyatına bağlı olarak zamlanır.